https://www.facebook.com/Apotheekvanvaerenbergh/

Sorteer wijzer

Naar de apotheek !!!(zonder verpakking en zonder bijsluiter)!!!

Bij oud papier (containerpark of maandelijkse papierslag)

In de glascontainer (in uw buurt)

Bij restafval (huisvuilophaling)

Bij KGA (Klein Gevaarlijk Afval op het containerpark)